fbpx

TULOS­SA

 

Arvot ovat suun­nan­näyt­tä­jiä, ne ker­to­vat sen, mikä on juu­ri sinul­le kaik­kein tärkeintä.

ARVOKARTTAPAJA

Kii­tos mie­len­kiin­nos­ta ❤️           

Ajan­koh­tais­ten tilan­teen vuok­si tapah­tu­ma on siirretty. 

Odo­tan innol­la seu­raa­vaa ryhmää! 

Herä­tel­lään ali­ta­jun­taa (leik­kaa­mal­la, lii­maa­mal­la ja kokoa­mal­la kar­ton­gil­le kuvakollaasiksi)

Nos­te­taan tie­toi­suu­teen (nimeä­mäl­lä kol­me luo­vut­ta­mat­to­min­ta arvoa)

Ank­ku­roi­du­taan elä­mään itsel­le tär­kei­den arvo­jen mukaisesti

TERVETULOA oivaltamaan omannäköisesi elämä

  • Mukaan mah­tuu molem­piin ker­toi­hin vii­si ensin ilmoittautunutta
  • Hin­ta vain 35€ (sis. alv)
  • Ilmoit­tau­du mukaan lait­ta­mal­la vies­ti nume­roon 040 197 7640