fbpx

Ennen kaik­ki oli parem­min podcas­tin toi­nen osa on täällä! 

Maal­le­muut­to­pro­jek­ti käyn­nis­tyy. Sau­nan­lau­teil­la syn­ty­nei­den ideoi­den jäl­jet joh­ta­vat kau­as vuo­sien taa.

Makeas­ti oravainen
Makaa sammalhuoneessansa;
Sin­ne­pä ei Hal­lin hammas
Eikä met­sä­mie­hen ansa
Ehti­neet milloinkaan.

Kam­mios­taan korkeasta
Kat­se­lee hän mail­man piirii,
Tais­te­loa allans´ monta;
Havu-oksan rauhan-viiri
Pääl­län­sä liepoittaa.

Mikä elo onnellinen
Kei­nu­vas­sa kehtolinnass!
Siel­lä kiik­kuu oravainen
Armaan kuusen äitinrinnass:
Met­so­lan kan­te­le soi!

Siel­lä tork­kuu heiluhäntä
Akku­nal­la pienoisella,
Lin­nut lau­lain tai­vaan alla
Saat­taa hänen iltasella
Unien Kultalaan.